Mental Træning

I DRIVN anerkender vi det mentale aspekt, såvel som det fysiologiske. Udover den mental træning der er tilgængelig gennem vores forløb, tilbydes der ligeledes mulighed for enkelte mentale trænings konsultationer. Mental træning kan eksempelvis indeholde målsætning, målforfølgelse, værdiafklaring, facilitering af mestringsorientering, koncentrationstræning, håndtering af dual-career, mm.

Ved mental træning som enkelt konsultation vil fokusset i første konsultation være at dykke ned i dit udgangspunkt og dine ønsker, med henblik på at imødekomme dine udfordringer på en måde der giver mening for dig. Derudover vil der ved køb af yderligere enkelt konsultationer, arbejdes mere konkret henimod det ønskede mål, der blev klarlagt i første konsultation.

Som DRIVNAthlete vil første konsultation typisk ligeledes indledes med en grundig samtale om dit udgangspunkt og dine udfordringer, så fundamentet for et godt og lærerigt forløb skabes. Du vil have stor indflydelse på forløbets struktur og progrediering, hvorfor der i den første konsultation også lægges vægt på dine ønsker og forventninger til forløbet. Forløbet er præget af undervisning og rådgivning. Dette vil sige, at det delvist vil være et læringsforløb, med et formål om at gøre dig i stand til at benytte nogle af de forskellige redskaber, som du bliver introduceret for, i din hverdag. Ønsket med forløbet er ligeledes at du lærer dig selv bedre at kende og at du i processen vil udvikle en nysgerrig tilgang til dine udfordringer og får forskellige strategier og værktøjer til at arbejde med disse på en hensigtsmæssig måde.

Hvis din klub vælger at blive en del af DRIVNSport, vil den mentale træning skræddersyes efter jeres behov, samt inkorporeres med de øvrige ydelser, såfremt dette ønskes.